Съюз на ветеринарните лекари в България

Намирате се на свободна територия за изява на всички ветеринарни лекари в България. Вижте ни кои сме, научете новини за дейността на ръководството и на клоновете на СВЛБ. Споделете мнения за проблемите и трудностите, които срещате! Дайте предложения, задайте въпроси, бъдете активни, търсете съдействие и съмишленици, търсете подкрепа!
Обединени сме силни!

 

Ние сме организация на ветеринарните специалисти в Република България

Чрез нашите Клонове представляваме ветеринарни лекари, работещи в различни области на професията, упражняващи професията, като държавни служители в сферата на безопасност на храните и здравеопазването на животните и ветеринарни лекари, работещи в образованието, научните изследвания и промишлеността.

Ние сме организация с нестопанска цел, приходите ни, които идват най-вече от членски внос, се реинвестират, за да служим на ветеринарната професия.

Ние сме член на Федерацията на ветеринарите в Европа.

Какво правим?

- Ние формулираме позиции и мнения чрез експертизата на нашите членове;
- Разработваме позиции и мнения, основани на факти, по ключови въпроси, които засягат ветеринарната професия и гарантираме, че всеки член може да каже думата си;
- Говорим за всички наши членове на най-високо ниво;
- Представяме възгледите на нашите членове относно здравето и хуманното отношение към животните и въпросите на ветеринарната политика пред различни институции и организации в Р. България и в международен план;
- Ние защитаваме ветеринарната професия;
- Ние гарантираме, че ветеринарният глас се чува през медиите и предоставяме информация на широката общественост за ролята на ветеринарните специалисти.

Нашите дейности:

- Опазване на здравето на животните и хуманното отношение към тях;
- Защита на хората;
- Насърчаване на икономиката;
- Опазване на околната среда;
- Въз основа на нашите дейности ние Ветеринарите изпълняваме жизненоважна роля в обществото.

СВЛБ има за цел:

- Да гарантира, че ветеринарните лекари могат да вършат добре работата си в полза на всички;
- Организирани да даем силен и обединен глас, който да използваме, за да повлияем на важните въпроси;
- Опазване на здравето на животните и хуманното отношение към тях, общественото здраве и околната среда.
- Популяризиране значението на ветеринарната професия, като се уверим, че хората разбират нейния огромен принос за обществото.
- Грижа за интересите на ветеринарни лекари, като се уверим, че те се зачитат;
- Подобряване качеството на ветеринарното образование, включително обучение през целия живот, за да сме сигурни, че ветеринарните лекари са подготвени и готови да вършат възможно най-добрата работа.

Нашата мисия

Ветеринарна професия, въплътена от СВЛБ, се стреми да опази и подобри здравето на животните, хуманното отношение към тях, общественото здраве и опазването на околната среда чрез насърчаване на ветеринарната професия.

Заедно със своите членове, СВЛБ има за цел да подкрепи ветеринарните лекари в изпълнението на техните професионални отговорности по възможно най-добрия стандарт и че този опит е признат и ценен от обществото.

 

Клетва на Хипократ

Кълна се пред своя народ, пред моите родители и учители, че ще изпълнявам с пълно съзнание и отговорност, и с всички свои сили следните правила в моята практика и живот:
Ще уважавам своите учители като родители,
Ще бъда честен и всеотдаен в своята лечителска дейност.
ЗАКЛЕВАМ СЕ!
Според моите знания ще предписвам за моите пациенти подходящо лечение и режим за тяхното подобряване, без да им вредя. Никога няма да предписвам лекарства или да давам съвети, които биха предизвикали смърт, нито ще проявявам инициатива за тяхната подбуда. Ще проявявам хуманно отношение към моите пациенти. При всички обстоятелства ще упражнявам моето изкуство с чистота и честност.
ЗАКЛЕВАМ СЕ!
Ако спазвам и съблюдавам тази клетва с вярност, нека ми бъдат отредени щастлив живот и почит в професията и нека се разпространява славата ми между хората и да трае дълго, но ако се отклоня от клетвата или я пристъпя, нека съдбата ми бъде нещастна.
ЗАКЛЕВАМ СЕ!


DSC_0576 НАШИЯТ СЪЮЗ НА     ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ
ОТБЕЛЯЗА  ДОСТОЙНИТЕ ЗА УВАЖЕНИЕ И ПОЧИТ
120 ГОДИНИ!


LOGO_120_trans

Идеята за създаване на съсловна организация на ветеринарните лекари е рожба на 16 наши предшественици, събрали се на 16.08.1892г. на Първото българско изложение в град Пловдив. Тази рожба е кръстена Дружество на ветеринарните лекари в България (ДВЛБ) и е регистрирано на 23.08.1893г. в Софийски окръжен съд.
За изминалия век тази рожба расте, развива се, пада, става, била е в колапс, но винаги жива в сърцата на ветеринарните лекари. Познава успехи и неуспехи, възхвалявана и унижавана от свои и чужди, но винаги е имала достойно поведение.
ДРУЖЕСТВО НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ (1893-1922г.)
Дружеството се бори за утвърждаване ролята и значението на ветеринарната служба в стопанския и духовен живот на страната, води просветна работа сред населението по въпросите на скотовъдството и опазване здравето на животните и човека. В прошение от 1896г. до министър-председателя, се настоява за създаване на Върховен ветеринарен съвет (ВВС); във всеки окръг и всеки граничен контролен пункт да има по един ветеринарен лекар; в големите общини да има ветеринарен лекар за преглед на животните за клане и месото. В първите години след Освобождението, ветеринарните лекари са били единствените специалисти в областта на скотовъдството.
На 28.01.1922г., на извънредно събрание на Дружеството, се взима решение то да прерасне в

СЪЮЗ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ.

Къде е истината за промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност?

Цялата пресконференция вижте на: http://kanal3.bg/?v=7110