Съюз на ветеринарните лекари в България


Намирате се на свободна територия за изява на всички ветеринарни лекари в България. Вижте ни кои сме, научете новини за дейността на ръководството и на клоновете на СВЛБ. Споделете мнения за проблемите и трудностите, които срещате! Дайте предложения, задайте въпроси, бъдете активни, търсете съдействие и съмишленици, търсете подкрепа!
Обединени сме силни!

Клетва на Хипократ

Кълна се пред своя народ, пред моите родители и учители, че ще изпълнявам с пълно съзнание и отговорност, и с всички свои сили следните правила в моята практика и живот:
Ще уважавам своите учители като родители,
Ще бъда честен и всеотдаен в своята лечителска дейност.
ЗАКЛЕВАМ СЕ!
Според моите знания ще предписвам за моите пациенти подходящо лечение и режим за тяхното подобряване, без да им вредя. Никога няма да предписвам лекарства или да давам съвети, които биха предизвикали смърт, нито ще проявявам инициатива за тяхната подбуда. Ще проявявам хуманно отношение към моите пациенти. При всички обстоятелства ще упражнявам моето изкуство с чистота и честност.
ЗАКЛЕВАМ СЕ!
Ако спазвам и съблюдавам тази клетва с вярност, нека ми бъдат отредени щастлив живот и почит в професията и нека се разпространява славата ми между хората и да трае дълго, но ако се отклоня от клетвата или я пристъпя, нека съдбата ми бъде нещастна.
ЗАКЛЕВАМ СЕ!


DSC_0576 НАШИЯТ СЪЮЗ НА     ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ
ОТБЕЛЯЗА  ДОСТОЙНИТЕ ЗА УВАЖЕНИЕ И ПОЧИТ
120 ГОДИНИ!
LOGO_120_trans

Идеята за създаване на съсловна организация на ветеринарните лекари е рожба на 16 наши предшественици, събрали се на 16.08.1892г. на Първото българско изложение в град Пловдив. Тази рожба е кръстена Дружество на ветеринарните лекари в България (ДВЛБ) и е регистрирано на 23.08.1893г. в Софийски окръжен съд.
За изминалия век тази рожба расте, развива се, пада, става, била е в колапс, но винаги жива в сърцата на ветеринарните лекари. Познава успехи и неуспехи, възхвалявана и унижавана от свои и чужди, но винаги е имала достойно поведение.
ДРУЖЕСТВО НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ (1893-1922г.)
Дружеството се бори за утвърждаване ролята и значението на ветеринарната служба в стопанския и духовен живот на страната, води просветна работа сред населението по въпросите на скотовъдството и опазване здравето на животните и човека. В прошение от 1896г. до министър-председателя, се настоява за създаване на Върховен ветеринарен съвет (ВВС); във всеки окръг и всеки граничен контролен пункт да има по един ветеринарен лекар; в големите общини да има ветеринарен лекар за преглед на животните за клане и месото. В първите години след Освобождението, ветеринарните лекари са били единствените специалисти в областта на скотовъдството.
На 28.01.1922г., на извънредно събрание на Дружеството, се взима решение то да прерасне в

СЪЮЗ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ.

Къде е истината за промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност?

Цялата пресконференция вижте на: http://kanal3.bg/?v=7110