Съюз на ветеринарните лекари в България

Новини


Абонамент за получаване на новини


Получаване на новини?

Joomla : Съюз на вет

СВЛБ във фейсбук СВЛБ във Фейсбук

Стенограма от второ четене на ЗИД на ЗВД

Е-мейл Печат ПДФ

Обсъждане на работен доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, № 102-01-86, внесен от Министерски съвет на 14 декември 2011 г., приет на първо гласуване на 9 февруари 2012 г.