Съюз на ветеринарните лекари в България

ПОКАНА

LOGO_120_trans

ПОКАНА

на 28 март 2013г. от 11.00ч.

в зала "Елит" на Дом на културата "Красно село",

гр. София, бул. "Цар Борис III" №41,

ще се проведе ОТЧЕТНО-ИЗБОРЕН КОНГРЕС

на СЪЮЗА НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ

Дневен ред:

1. Отчет за дейността на Съюза на ветеринарните лекари в България за периода 2009-2012г.;

2. Избор на ръководни органи на съюза;

3. Промени в Устава на Съюза на ветеринарните лекари в България;

4. Разни.