Съюз на ветеринарните лекари в България

Д-р Евгени Йорданов Макавеев - председател

evgeni makaveev

Д-Р ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ МАКАВЕЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВЛБ

Роден съм на 1 март 1964 г. в гр. Свищов. Завършил съм Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина в гр. Стара Загора (1985 - 1991 г.) – ветеринарен лекар и Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов – Магистър по Финанси, Финансов мениджмънт.
След дипломирането си работя:
1991-1996 – телеугоително стопанство и участъков ветеринарен лекар в с. Хаджидимитрово, обл. Велико Търново;
1996-1997 г. съм бил управител на млекопреработвателно предприятие;
1997-1998 – ветеринарен лекар в свинекомплекс;
1998 - 2011 г. започнах работа в Националната ветеринарномедицинска служба;
2015 – 2016 – БАБХ
От 2016 г. до настоящия момент работя в Центъра за Оценка на риска по хранителната верига
2011 – 2016 г. - Хоноруван преподавател по професионална етика във Ветеринарномедицински факултет към Лесотехнически университет.