Съюз на ветеринарните лекари в България

Новини


Абонамент за получаване на новини


Получаване на новини?

Joomla : Съюз на вет

СВЛБ във фейсбук СВЛБ във Фейсбук

Протокол за евтаназия на коне 2021 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Най-добри практики

Протокол за евтаназия на коне

2021 г.

1. Въведение

Това е технически документ за ветеринарни лекари относно най-добрите практики при прилагане на техники за евтаназия на коне, като това е допълнение към по-общия документ FVE/FEEVA „End of Life“ за коне, който обхваща повече етични аспекти на евтаназията на коне.

 

Когато конете трябва да бъдат евтаназирани, трябва да се вземат предвид няколко въпроса. Методът за евтаназия е приемлив само когато ефектът му е гарантиран. Трябва да причини загуба на съзнание преди спиране на сърдечната дейност или на дишането. Загубата на съзнание може да бъде постигната чрез медицинско потискане или механично прекъсване (прихванат болт, свободен куршум/изстрел).

На второ място, трябва да се обърне внимание на безопасността на хората по време на евтаназия поради потенциалните опасности и непредсказуемостта на процедурата.

И накрая, правилното изхвърляне на трупа след евтаназия трябва да бъде организирано и обмислено преди да се избере методът на евтаназия.

По принцип ветеринарните лекари, извършващи евтаназия, трябва да направят оценка и да се опитат да минимизират възможността за неблагоприятно събитие при животни поради физически дискомфорт или обкръжение. Конят трябва да бъде правилно идентифициран и съгласието на собственика да бъде проверено преди евтаназирането на коня, освен в случаите, когато хуманното отношение към животното е сериозно нарушено и не може да се осъществи връзка със собственика.

Евтаназията винаги трябва да бъде в съответствие с приложимото законодателство.

Наблюдателите и манипулаторите – асистенти или помощници на коня винаги трябва да бъдат инструктирани относно мерките за безопасност и хода на събитията, преди конят да бъде евтаназиран.

2. Препоръчителни варианти за евтаназия на коне

А. Седация с алфа-2 агонист, последвана от евтаназия с разтвори на барбитурати (или комбинации)

Б. Седация с алфа-2 агонист, последвана от въвеждане на анестезия с кетамин, последвана от признат метод за евтаназия

scheme eftanazia

2.1 Препоръчителни продукти за медицинска евтаназия на коне

• Седация

Алфа-2 агонистът е от съществено значение, може да се използва една от следните опции:

o Детомидин (Detomidine) 0,01-0,02 mg/kg

o Ромифидин (Romifidine) 0,04 0,08 mg/kg IV

o Ксилазин (Xylazine) 0,5-1,0 mg/kg IV

Може да се има предвид ацепромазин

o Ацепромазин (Acepromazine) 0,05-0,1 mg / kg

• Индукция на обща анестезия

o Кетамин (Ketamine) 2,0-2,2 mg/kg IV.

(Кетаминът може да се комбинира с бензодиазепини като Midazolam или Diazepam 0,05-0,1 mg/kg IV)

• Разтвори за евтаназия (предозиране на барбитурати или разрешени комбинации на барбитурати)

o Пентобарбитал (Pentobarbital) 44-140 mg/kg IV, прилаган като болус (бързо)*

o Сомулоза (Somulose): комбинация от барбитурат и цинхокаин хидрохлорид (cinchocaine hydrochloride), прилагани бавно в продължение на 15 секунди**

Силно се препоръчва поставяне на венозен катетър за осигуряване на интравенозен достъп през цялата процедура.

Ефектът на седативите и анестетиците трябва да се наблюдава, докато се постигне желаният ефект на дълбока седация, преди инжектиране на какъвто и да е разтвор за евтаназия.

Използваната доза ще варира в зависимост от обстоятелствата, при които се извършва евтаназия, напр. дозата, необходима при спешна евтаназия на хиподрум, е по-висока от необходимата при планираната евтаназия в позната за коня среда.

Седацията и/или анестезията помагат за постигане на най-добрите условия за евтаназия. Трябва да се признае, че седативите или анестетиците, дадени на този етап, могат да понижат кръвното налягане и да забавят настъпването на ефекта на евтаназиращия продукт.

2.2 Употреба на барбитурати и комбинации от барбитурати

Интравенозното предозиране на барбитурати е методът на избор, който надеждно причинява бърза загуба на съзнание и смърт с минимално количество болка и дистрес за животното.

Барбитуратите потискат централната нервна система (ЦНС) в низходящ ред, започвайки с мозъчната кора и в резултат предизвикват загуба на съзнание, преминавайки към обща анестезия. При предозиране апнеята поради депресия на дихателния център е последвана от спиране на сърцето.

Вземайки под внимание безопасността на участващите хора, трябва да се приложи седация на стоящия кон или въвеждане в обща анестезия преди инжектиране на барбитурати. Директното интравенозно приложение без предварителна премедикация или въвеждане в обща анестезия води до загуба на съзнание преди сърдечно-белодробния арест, но може да доведе до поява на възбуда и конят рязко да падне назад.

Поради инжекционния обем на барбитуратите и тъй като той трябва да се прилага строго интравенозно, трябва да се осигури сигурен интравенозен достъп, например чрез използване на интравенозен катетър.

Търговските продукти с комбинация от барбитурати обикновено са взаимозаменяеми с чисти барбитурати.

Въпреки това, комбинацията на пентобарбитал с недополяризиращи миорелаксанти (NMBA) НЕ Е ПРИЕМЛИВМА поради възможността NMBA да предизвика парализа преди настъпването на безсъзнание.

2.3 Други хуманни методи за евтаназия на коне

Проникващ прихванат болт (прилаган чрез пистолет), последван от обезкървяване или разрушаване на гръбначния мозък.

horsesФизическото увреждане на мозъка е последвано от мигновена загуба на съзнание, докато последващото обезкървяване, разрушаване на гръбначния мозък или инжектиране на разтвор за евтаназия ще доведе до смърт.

Двигателната активност на коня може да продължи и да бъде опасна.

Техниката изисква умения, задължително фиксиране на коня и правилно позициониране на пистолета така, че прихванатият болт да разруши мозъка и трябва да се извършва само от добре обучен персонал.

Изискването за притежаване на лиценз за работа с пистолет с прихванат болт в някои държави може да бъде задължително.

2.4 Методи за евтаназия на коне, които се считат за условно приемливи

• Калиев хлорид (KCl) или магнезиев сулфат (MgSO4) САМО под обща анестезия

Наситен разтвор на калиев хлорид (доза 75-150 mg/kg IV) или магнезиев сулфат (2 ml/kg IV) ще предизвика сърдечен арест.

Наситен разтвор на калиев хлорид може да се направи с 355g KCl в 1l вода. Ако се приложат на животни в съзнание могат да предизвикат клонични спазми и мускулни фасцикулации.

Наситен разтвор на магнезиев сулфат (Epsom сол) може да се направи с 360 g MgSO4 в 1 l вода при 20o C.

!! Калиев хлорид и магнезиев сулфат не са контролирани вещества и не са одобрени за евтаназия на животни в много страни !!

• T61 САМО под обща анестезия

T61 е търговска комбинация от ембутрамид (embutramide), мебезониев йодид (mebezoniumiodide), тетракаинхидрохлорид (tertracainehydrochloride). Ембутрамидът причинява загуба на съзнание и респираторна депресия, а мебезониевият йодид причинява мускулна парализа. Да се използва само под обща анестезия, за да се избегнат ефектите на мебезониевия йодид преди загуба на съзнание.

Инжектирането е силно болезнено и когато се прилага на животни в съзнание, предизвиква силна стресова реакция – възбуда и паническа вокализация.

• Лидокаин интратекално САМО под обща анестезия

Приложение на 2% лидокаин хидрохлорид в доза от 4 mg/kg, приложено в рамките на 30 секунди. Методът се използва само от ветеринарни лекари с опит в интратекалните инжекции.

• Изстрел в главата (свободен куршум)

Изстрел в главата се счита за приемлив метод за умъртвяване, ако е извършен от квалифицирано и лицензирано лице.

Съгласно Регламент 1099/2009 на ЕС относно защитата на животните по време на умъртвяване е допустимо да се използва огнестрелно оръжие със свободен проектил, за да се причинят тежки и необратими увреждания на мозъка с цел умъртвяване на животното.

3. Потвърждение за настъпването на смъртта

Независимо от използвания метод за евтаназия, смъртта трябва да бъде потвърдена преди изхвърлянето на трупа на животното. за оценка на съзнанието или потвърждаване на смъртта трябва да се потвърдят следните симптоми:

1. Липса на сърдечен ритъм (аускултация на сърцето),

2. Липса на дишане (липса на движение на гръдния кош и въздушния поток в ноздрите),

3. Липса на рефлекс на роговицата (докосване на повърхността на очната ябълка за роговичен рефлекс)

4. Изхвърляне на трупа

След евтаназия обезвреждането на трупа на животното трябва да се извърши по подходящ начин, в идеалния случай в обект за унищожаване или кремация, и винаги в съответствие с приложимото законодателство.

Ако според националното законодателство труповете могат да се оставят на полето, – което е абсолютно забранено в България и Европейския съюз – следва да се използват за евтаназия само методите, които не представляват опасност за замърсяване на околната среда, като пистолет с проникващ прихванат болт, изстрел в главата (с куршум, който не съдържа олово) или нетоксичен инжекционен агент (калиев хлорид след въвеждане в анестезия с нетоксични общи анестетици). В България редът за обезвреждане, съхранение, транспортиране и унищожаване на странични животински продукти е уреден със Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл. 259 и чл. 259а. В някои случаи кметовете и кметските наместници могат да определят места за загробване (чл. 133 (2), т. 5 от ЗВД). Задълженията на операторите по събиране, транспортиране и проследимост на страничните животински оператори (СЖП) е съгласно Регламент (ЕО) 1069/2009, чл. 21. В зависимост от категорията на СЖП се прилагат чл. 12, 13 или 14. Чрез дерогация им компетентният орган може да разреши унищожаването чрез заравяне (чл. 19, параграф 1 „а“)

Потенциални опасности за околната среда могат да създадат труповете, останали на полето, съдържащи вредни остатъци от други методи за химическа евтаназия (напр. предозиране с барбитурати), ако бъдат например консумирани от лешоядни животни или хищници.

References:

• Aleman M., Williams D., Guedes A., Madigan J. (2015), Cerebral and brainstem electrophysiologic activity during euthanasia with pentobarbital sodium in horses. J VetIntern Med. 29(2):663-72. doi: 10.1111/jvim.12570

• Aleman, M., Davis, E., Williams, D., Madigan, J., Smith, F. and Guedes, A. (2015),

185 Electrophysiologic Study of a Method of Euthanasia Using Intrathecal Lidocaine Hydrochloride Administered during Intravenous Anesthesia in Horses. J Vet Intern Med, 29: 1676-1682. doi:10.1111/jvim.13607

• AVMA guidelines for the Euthanasia of Animals: 2020 edition.

https://www.avma.org/sites/default/files/2020-01/2020-Euthanasia-Final-1-17-20.pdf

Buhl, R. et al. Evaluation of clinical and electrocardiographic changes during the euthanasia of

horses. Vet J. 2013 Jun;196(3):483-91. doi: 10.1016/j.tvjl.2012.11.016.

• EU Regulation 1099/2009 of 24th September 2009

• Riebold T, Goble D, Geiser D. Large animal anesthesia: principles and techniques. Iowa State

University Press, Iowa, USA, 1982. ISBN: 978-0813807744

Acknowledgements to Lieuwke Kranenburg DVM Dipl ECEIM, Utrecht University, for drafting the FEEVA

Best Practice Euthanasia protocol for horsesТози протокол е специално за коне и понита. Той не обхваща други еднокопитни.

* Препоръчителната доза варира в зависимост от националните разрешения (SPC) в цяла Европа. Според изследванията, 67 mg / kg е достатъчна доза за получаване на сърдечен арест.

** Препоръчителна доза според индивидуалната смес. Цинхокаин хидрохлорид е подобен на лидокаин хидрохлорид.

Моля, винаги следвайте националното законодателство. Някои държави не допускат някои от тези условни методи.

Парентерално приложение, който се състои от директно инжектиране на лекарството в гръбначния ликвор. По този начин е възможно да се приложи желаната активна съставка в близост до рецепторите, присъстващи в гръбначния мозък, с които тя трябва да взаимодейства, за да се получи желания ефект.

Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета от 24 септември 2009 година относно защитата на животните по време на умъртвяване (OB L 303, 18.11.2009г., стр. 1—30); https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1099

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/03/09/zakon_za_veterinarnomeditsinskata_deinost.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1069&qid=1623238219676&from=BG