Съюз на ветеринарните лекари в България

Д-р Тодорка Тодорова Янковска - гл.секретар

Д-Р ТОДОРКА ТОДОРОВА ЯНКОВСКА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА СВЛБ

Д-р Янковска е родена в гр.Смолян. Народност българка, гражданство Българско. Завършва средно образование в ЕСПУ-М „В. Левски” в гр.Смолян. През 1991г. завършва ветеринарна медицина във Ветеринарно-медицинския факултет на Тракийския университет в гр.Стара Загора – специалност ветеринарен лекар, магистър по ветеринарна медицина. Специализирала е основно в областта на контрола на храни от животински произход; лабораторен контрол на храни, води и напитки; системи за управление на качеството и безопасността на хранителните продукти; обучение по контрол безопасността на храните. Участвала е над 20 пъти в страна и чужбина в краткосрочни и дългосрочни специализации и курсове: 4 месеца през 2002г. в Япония на тема „Осигуряване безопасност на храните и контрол на качеството”; 3 месеца през 2006г. в институт Van Hall Larestein Leeuwarden, Холандия на тема „Укрепване контрола на храните в България – модерен подход за безопастност на храните и обучението”. 
Водещ одитор е на Системи за управление на качеството в лаборатории и организации по стандартите EN ISO/IEC 17025 и ISO 9001, Системи за управление безопасността на храните (СУБХ) – HACCP и ISO 22000, IFS-експерт.
От 1992 г. до момента работи в Централната лаборатория по ветеринарно санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) в гр.София. Започнала е като експерт по ветеринарно санитарна експертиза, а в момента е началник отдел “Управление на качеството, регистрация и информация”.
Научна дейност и научни степени: През 2008г. придобива образователна и научна степен „ДОКТОР” по научна специалност “Ветеринарно–санитарна експертиза” въз основа на защитена дисертация на тема „Проучвания върху остатъчни количества и карентни срокове на Абантел-болус в тъкани и мляко от овце”. Има 11 научни и научно-приложни публикации и инструкции и 5 доклади на национални конференции и симпозиуми с международно участие.
Обществени ангажименти: член на Съюза на учените в България, член на Съюза на специалистите по качество в България.
На 10.02.2009г. на заседание на Централния съвет на СВЛБ е избрана за главен секретар на Съюза.
Владее английски и руски език.
Омъжена с една дъщеря.
Неосъждана.


За контакти:   сл.тел.: +359 2/9731 145, факс: +359 2/9790 742, ел.адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.