Съюз на ветеринарните лекари в България

Полезни връзки към уебсайтове за ветеринарство

animals

Министерство на земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg

Българска Агенция по Безопасност на Храните: www.bfsa.bg

Център за оценка на риска по хранителната верига: corhv.government.bg

Български Ветеринарен Съюз: www.bvsbg.com

Международно бюро по епизоотиите: www.oie.int

Организация на ООН по прехрана и земеделие: www.fao.org

Световна здравна организация: www.who.int

Световна търговска организация/Споразумение за прилагане на санитарните и фитосанитарните мерки: www.who.org/english/tratop_e/sps_e/sps-e.htm

Комисия за Кодекс алиментариус: www.codexalimentarius.net

Международна конвенция за защита на растенията: www.ippc.int

Федерация на ветеринарите в Европа: www.fve.org

Балканската и Черноморска асоциация на ветеринарните лекари /BaBSeVA/- www.babseva.org

Европейски земеделски производители и европейски земеделски кооперации: www.copa-cogeca.be

Федерация на европейските ветеринарни асоциации за домашни любимци: www.fecava.org

Федерация на европейските микробиологични дружества: www.fems-microbiology.org

Европейска аcоциация на зоологическите градини и аквариумите: www.eaza.net

Европейска асоциация за оценка на институтите за ветеринарно образование: www.eaeve.org

Световна асоциация на ветеринарите: www.worldvet.org

Световна организация на ветеринарите за дребни домашни животни: www.wsava.org

Алианс за контрола на бесаМеждународен ден за борба с беса: www.rabiescontrol.net

World Veterinary Year 2001 “Vet2011: www.vet2011.org

Ветеринарните науки утре: www.vetscite.org

Информационна мрежа за ветеринарство: www.vin.com

Международна служба за информация в областта на ветеринарството: www.ivis.com

Събития в цял свят в областта на ветеринарството: www.vetagenda.com

Ръководство за работа в интернет за ветеринари: www. vts.intute.ac.uk/he/tutorial/vet

Център за безопасност на храните и общественото здраве, lowa State University (USA): www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/factsheets.htm

Наръчник на Merck: www.merck.com/pubs/mmanual

Наръчник на Merck за ветеринари: www.merckvetmanual.com/mvm/index.jsp

Европейска комуникационна платформа за студенти по ветеринарна медицина: www.vetsart.org

Международна асоциация на студентите по ветеринарна медицина: www.ivsa.org

World Vet Universities (Световни университети по ветеринарна медицина): www.worldvet.org/node/5248