Печат
kongres
Председателят на Съюза на ветеринарните лекари в България  д-р Михаил Бащавелов инициира среща с министъра на земеделието и храните проф. Иван Станков. На нея бяха обсъдени въпроси, поставени от делегатите на проведения XXIV Конгрес на СВЛБ на
28 март 2013г.
На срещата, реализирана в земеделското министерство, присъстваше и временно изпълняващият длъжността ректор на Тракийския университет, Стара Загора проф. Иван Въшин.
Като резултат от дебатите бе постигнато споразумение подобни дискусии и срещи да станат традиция и на тях да се поставят наболели въпроси и проблеми, които касаят цалото ветеринарномедицинско съсловие в България.