Членове на СВЛБ в публичните медии – д-р Калина Милушева от ОДБХ Благоевград и Клона на СВЛБ в Благоевград - за осигуряване на качествена и безопасна храна по време на предстоящите празници

Печат

Проверяват качеството на агнешкото месо и яйцата. В проверките участват членове на СВЛБ