Съюз на ветеринарните лекари в България

ДОКУМЕНТИ

docs_banner

Устав на Cъюза на ветеринарните лекари в България   2013

СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ЗИД НА ЗВД

ДОКЛАД на ПКЗГ ОТНОСНО ЗИД на ЗВД. Проект на Второ гласуване от 30.05.2012г.

СТЕНОГРАМА от първото четене на ЗИД на ЗВД

"СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА"-СТАНОВИЩЕ НА СВЛБ ПО ЗИД НА ЗВД

Студентите в подкрепа на промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност

Отговор на председателя на СВЛБ на писмо на клон-Смолян

Писмо от СВЛБ клон-Смолян

Устав на съюза на ветеринарните лекари в България

Съдебна регистрация

Рамково споразумение между БАБХ и СВЛБ- 2014

Рамково споразумение между БАБХ и СВЛБ- 2013

Рамково споразумение между БАБХ и СВБЛ - 2011

Рамково споразумение между НВМС и СВЛБ - 2010