Съюз на ветеринарните лекари в България

FVE - новини и документи

Честит Световен ден на ветеринарията!

FVE отбелязва Световния ден на ветеринарията – 24април!

Повече от всякога FVE иска да подчертае ролята на ветеринарните лекари за общественото здраве.

Ветеринарните лекари не се грижат само за здравето на животните, но също така допринасят значително за здравето на хората.

Ветеринарните лекари разполагат с цяла гама полезни инструменти в своята „кутия с инструменти“ за предотвратяване и контрол на инфекциозни болести по добитъка в името на общественото здраве:

∙             чрез прилагане на принципи на превантивна медицина и мерки за биосигурност във фермата;

∙             чрез осигуряване на благосъстоянието на животните, тяхното хранене и отглеждане;

∙             чрез наблюдение на тенденциите на заболяванията чрез наблюдение на заболяванията и ранно уведомяване

Поради пандемията Covid-19 имаме възможност за системна промяна на политиката.

FVE призовава за трансдисциплинарен подход „Едно здраве“ чрез координирана и прозрачна интеграция на всички професионалисти.

Здравето на екосистемите представлява инвестиция за по-голяма глобална сигурност и възможност за подобряване на околната среда за бъдещите поколения.

 

Съюзът на ветеринарните лекари в България, като член на FVE се присъединява и подкрепя активностите в тази насока.

 

 

 

Европейско ветеринарно проучване 2018: slide-1-participants-680x383Бъдещите ветеринарни лекари: все по-млади и все повече жени

 

 

Бюлетинът на FVE вече он лайн. Изданието за м. юни 2012г.
Стратегия FVE - 2011 - 2015

Нова информационна страница на FVE за 2010 г.

Стратегия на FVE за 2010

Дефиниране на понятието веринарномедицинска дейност - септември 2009 г.

Кореспонденция на СВЛБ с FVE, относно членството на БВС