Съюз на ветеринарните лекари в България

Новини


Абонамент за получаване на новини


Получаване на новини?

Joomla : Съюз на вет

СВЛБ във фейсбук СВЛБ във Фейсбук

По-безопасно използване на хранителните добавки

Е-мейл Печат ПДФ

ECУпотребата на хранителните добавки скоро ще стане по-безопасно и по-прозрачно благодарение на две промени в законодателството, приети от Европейската комисия. регламента установят два нови списъка, като първият се отнася до добавки в храната и ще влезе в сила през юни 2013 г. Вторият касае ензимите, ароматите, хранителните вещества и др. и той ще се приложи 20 дни след публикуването му в официалния вестник на ЕС. Създаването на двата списъка е важна стъпка в прилагането на Рамков Регламент (ЕО) № 1333/2008 относно хранителните добавки, приет през декември 2008 г.

Двата