Съюз на ветеринарните лекари в България

Новини


Абонамент за получаване на новини


Получаване на новини?

Joomla : Съюз на вет

СВЛБ във фейсбук СВЛБ във Фейсбук

Актуално от ветеринарния свят

Председателят на СВЛБ на среща с новия изпълнителен директор на БАБХ

Е-мейл Печат ПДФ
vetinst-building Председателят на Съюза на ветеринарните лекари в България д-р Михаил Бащавелов се срещна с новия изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните проф. д-р Пламен Моллов. По време на близо едночасовата среща бяха разисквани въпроси, свързани с дейността на ветеринарномедицинската колегия, както и възможностите за решаване на редица проблеми, повдигани от съсловието в страната.
Дискутирани бяха възможности за насърчаване на административния капацитет и улесняване работата на ветеринарномедицинските кадри в агенцията. Отчетено бе , че ветеринарната дейност, е силно изразена в състава на БАБХ, като работата на колегията е запазила своя специфичен характер.
Поети бяха ангажименти в посока стимулиране на специалистите, с цел запазване на силните позиции на ветеринарната дейност в страната.
 

Шеста Национална научна конференция на Българския фокален център на Европейския орган по безопасност на храните /EFSA/

Е-мейл Печат ПДФ
Untitled-1 VI-та Национална научна конференция на Българския фокален център на Европейския орган по безопасност на храните /EFSA/ се проведе на 16 октомври 2013г. в гр. София. Инициативата, организирана от Центъра за оценка на риска, към Българската агенция по безопасност на храните, бе с подчертано международно участие. Приоритетните проблеми, свързани с безопасността на храните, здравето на животните и растенията през 2012 и 2013 година в Европа, бе една от темите, разгледани от участниците във форума. Конференцията бе открита от проф. Бойко Ликов, директор на Цен¬тър за оценка на риска, БАБХ. Джефри Мун, представител на ЕFSA, разясни възможностите за научно сътрудничество и работата в мрежи. Хавиер Домингеш и Милен Георгиев, представители на Кралски ветеринарен колеж, Великобритания и Агенция по стандарти за храни, поставиха на разискване модернизираната инспекция на месото, основана на риска, на национално и европейско ниво.
В конференцията, със свои изказвания, взеха участие още проф. Запряна Денкова от Университета по хранителни технологии в Пловдив, доц. д-р Петър Петров, д-р Искра Томова, Яна Кандова и доц. Георги Николов от Националния център по заразни и паразитни болести, Сергей Иванов от „Център по биология на храните“ ЕООД, д-р Мая Макавеева, директор на Дирекция „Лабораторни дейности“ към БАБХ, д-р Марина Злотина /Департамент по земеделие на САЩ, Служба за контрол на животни и растения, Лаборатория за растителна защита и карантина, наука и технология, растителна епидемиология и оценка на риска/, Елена Шопова от Института по физиология на растенията и генетика, БАН, доц. Весела Кънчева от Института по органична химия с Център по фитохимия, БАН.
Доц. Емилия Иванова, ръководител секция „Екзотични и особено опасни инфекции” към Националния диагностично научно-изследователски ветеринарномедицински институт, представи възможностите за създаване на диагностична готовност на Националната референтна лаборатория за Африканска чума по свинете на НДНИВМИ.
 

Ветеринари от Европа на двудневен симпозиум за хуманното отношение към животните

Е-мейл Печат ПДФ
544101_10200988874344870_925004362_n Председателят на Съюза  на ветеринарните лекари в България д-р Михаил Бащавелов взе участие в симпозиум на тема: „Стратегии в подкрепа подобряването на хуманното отношение към животните“.
Домакин на двудневната инициатива бе Факултетът по ветеринарна медицина към университета „Св. Кирил и Методи“ в Скопие, Република Македония. На срещата, организирана по Проект „Изследвания на хуманното отношение в обединена Европа“ /AWARE/, бяха представени информационни и обучителни материали, които могат да бъдат използвани за повишаване осведомеността, относно хуманното отношение към животните, за представяне на идеите за хуманно отношение, както и механизмите за информиране за съществуващите инициативи, включващи конференции, онлайн информация, публикации, комуникационни кампании и обучение на европейско ниво. Екипът по проекта се възползва от възможността да представи базата данни, която е предоставена вече на уеб сайта на AWARE.
Специално внимание бе отделено на възможното професионално обучение във връзка с прилагането на законодателството, касаещо хуманното отношение към животните.
Презентирани бяха материали, свързани с обучението по хуманно отношение към животните, като листовки, брошури и др., използвани в отделните региони на Европа, с цел подпомогне разработването на стратегия за рекламни и образователни дейности в източната част на ЕС.

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL